Uvjeti poslovanja

Internet stranice www.mikrotehna.hr su u vlasništvu tvrtke Mikrotehna d.o.o. (u daljnjem tekstu Mikrotehna). Uvjeti poslovanja vrijede za sve registrirane korisnike. Registrirani korisnik (u daljnjem tekstu korisnik ili registrirani korisnik) može postati svaka punoljetna osoba koja je potpuno poslovno sposobna i koja prihvaća uvjete poslovanja Mikrotehne. Prilikom prvog upisa potrebno se registrirati i pritom ispuniti sva tražena polja istinitim podacima. Prihvaćanje ovih uvjeta poslovanja korisnik potvrđuje svojom registracijom. Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je mijenjati. Mikrotehna ne odgovara za slučajeve zlouporabe korisničke lozinke, ali će odmah nakon što korisnik javi o vjerojatnoj zlouporabi, odgovarajuće postupiti.

Registrirani korisnik ima sljedeća prava:

 • kupovati artikle na stranicama www.mikrotehna.hr
 • koristiti stranice www.mikrotehna.hr u dobroj vjeri i namjeri

Mikrotehna zadržava pravo trenutno s popisa korisnika brisati one korisnike koji bi kršili uvjete poslovanja ili na neki drugi način usporavali ili ometali rad stranica te poduzeti odgovarajuće mjere protiv takvih korisnika. Mikrotehna ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati radi prekida dostupnosti ili grešaka u djelovanju web stranica.

Zadržavamo pravo promjene uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku.

Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Registrirani korisnik je dužan redovito čitati pravila i uvjete korištenja te se smatra da je pristupanjem stranicama upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima korištenja istih, a prilikom potvrde kupnje to i potvrđuje.

Kupnja na internet stranicama

Svaki registrirani korisnik može kupovati artikle iz ponude Mikrotehne prikazane na internetskim stranicama. Kupoprodajni ugovor između registriranog korisnika i Mikrotehne postaje pravovaljan nakon primitka naručene pošiljke i vrijedi isključivo za područje HR.

Cijene

Sve navedene cijene sadrže PDV i izražene su u kunama. Ponuda i cijene za specijalne akcije vrijede do isteka roka koji je naveden na samoj internet stranici ili do isteka zaliha.
U cijenu su uračunati otpremni troškovi koji neće biti posebno navedeni prilikom naručivanja artikala.

Jamstvo i servis

Jamstveni rok naveden je za svaki pojedini artikl. Za artikle za koje nije naveden rok jamstva, vrijede rokovi općih jamstvenih uvjeta prema važećim zakonima Republike Hrvatske. Naši dobavljači osiguravaju servis prema zakonima RH. Kontakt za reklamacije je servis@mikrotehna.hr.

Plaćanje

Vaše naručene artikle možete platiti uplatnicom/virmanom – plaćate na žiro račun tvrtke Mikrotehna na poslanoj ponudi ili pouzećem dostavnoj službi. Napominjemo da vam dostavna služba može naplatiti uslugu plaćanja pouzećem.

Račun će vam biti izdan s datumom izlaska s našeg skladišta i bit će vam poslan na e-mail adresu koju ste dostavili prilikom registracije. Ukoliko želite da vam račun pošaljemo na neku drugu adresu, molimo vas da nas o tome obavijestite prilikom same kupovine u polju „napomene“.

Dostava naručenih artikala

Naručeni artikli bit će isporučeni na vašu adresu u najkraćem mogućem roku a najkasnije u roku od 7 radnih dana za dobavljive artikle odnosno one artikle koji dobavljači imaju na zalihama. U redovnim uvjetima roba se dostavlja kupcu radnim danom, unutar 2 radna od dana narudžbe, na otoke po dostavnom redu dostavljača do maksimalnih 7 radnih dana. Ako procijenimo da će rok dostave biti veći od 7 radnih dana ili da je nemoguće više dostaviti traženi artikl, nakon provjere kod dobavljača bit ćete obaviješteni o tome putem e-mail adrese koju ste naveli prilikom registracije.

U mjestima gdje postoji organizirana dostava, Vaš će paket biti dostavljen izravno u Vaš dom. Tamo gdje dostava paketa nije organizirana, pošta će Vas obavijestiti o prispijeću pošiljke i Vaš ćete paket moći podići u roku prema rokovima dostavne službe. Mikrotehna ili ovlašteni dostavljač zadržava pravo da se prilikom isporuke robe zatraži identifikacija primatelja putem osobnog dokumenta te ukoliko se isti ne dobije, Mikrotehna zadržava pravo da ne isporuči poslanu robu. Primatelj svojim potpisom na dostavnici ili sličnom dokumentu potvrđuje primitak robe.

Dostava je besplatna i moguća samo na teritoriju RH!

Pravo na raskid ugovora

 1. Svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od četrnaest dana.
 2. U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod.

Oblik raskida ugovora

 1. Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu poslanom trgovcu.
 2. Ugovor je raskinut u trenutku kada je trgovac primio obavijest o raskidu.
 3. Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme, ako je obavijest o raskidu upućena unutar predviđenog roka navedenom prije.

Posljedice raskida ugovora

 1. U slučaju raskida ugovora, potrošač je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu.
 2. Potrošač ne odgovara za štetu koju je trgovac pretrpio zbog raskida ugovora.
 3. Trgovac je dužan, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti potrošaču cjelokupan iznos koji je potrošač do trenutka raskida platio na temelju ugovora.

Isključenje prava na raskid ugovora

Osim ako stranke nisu drukčije ugovorile, potrošač nema pravo na raskid na temelju prethodnih članaka ako je riječ o ugovoru:

 • o prodaji proizvoda čija je cijena ovisna o fluktuacijama na financijskom tržištu,
 • o prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen ili je podložan brzom propadanju

Rješavanje sporova

Ugovorne strane su suglasne da će sve eventualne sporove rješavati sporazumno, u duhu dobrih poslovnih običaja, a u slučaju da to nije moguće, ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Mjerodavno pravo je pravo Republike Hrvatske.

Pitanja

Vaše pitanja, prijedloge i pohvale molimo šaljite nam na e-mail: info@mikrotehna.hr

Pomakni se na vrh