Upravljačko-pokazni uređaji

za vage

JIK 6 CAB
                                  

Kućište: ABS
Pokazivač: LCD 6 znamenaka visine 30 mm s osvjetljenjem
Dodatne funkcije: tariranje, brojenje komada, provjera granica mase, izračun postotka, akumuliranje 20 odvaga
Dimenzije: 230 ×150 × 90 mm
Napajanje: adapter 220V~/9V=, ugrađen akumulator 6V/3Ah za oko 25 sati rada
Komunikacija (opcija: RS-232): slanje rednog broja, datuma i mase na pisač ili PC, ručno, automatski ili kontinuirano
Opcije:
- relejni izlazi 1A/24V=; 0,25A/250V~, za signale: < , = , > , ALARM
- izvedba za dvije platforme (JIK-8CAB)

JIK 6 CSB
                                  

Kućište: INOX IP 67
Pokazivač: LCD 6 znamenaka visine 30 mm s osvjetljenjem
Dodatne funkcije: tariranje, brojenje komada, provjera granica mase, izračun postotka, akumuliranje 20 odvaga
Opcija: izvedba za dvije platforme (JIK-8CSB)
Dimenzije: 230×150×90 mm
Napajanje: adapter 220V~/9V=, ugrađen akumulator 6V/3Ah za oko 25 sati rada
Komunikacija (opcija: RS-232): slanje rednog broja, datuma i mase na pisač ili PC, ručno, automatski ili kontinuirano
Opcija: relejni izlazi 1A/24V=; 0,25A/250V~, za signale: < , = , > , ALARM

FLY/1
                                  

Kućište: ABS
Pokazivač: LED, 6 znamenaka visine 20, intenzivni crveni
Mjerna područja: dva mjerna područja
Dodatne funkcije: tariranje, brojenje komada
Dimenzije: 218×176×51 mm
Napajanje: adapter 220V~/7V=, ugrađen akumulator
Komunikacija: RS-232

FLY
                                  

Kućište: INOX
Pokazivač: LED, 6 znamenaka visine 20, intenzivni crveni
Mjerna područja: dva mjerna područja
Dodatne funkcije: tariranje, brojenje komada
Dimenzije: 220×166×51 mm
Napajanje: adapter 220V~/ 7 V=
Komunikacija: RS-232

Pomakni se na vrh