Umjeravanje (baždarenje) i ovjeravanje

ovlašteno smo tijelo od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo

Tvrtka Mikrotehna d.o.o. ovlašteno je tijelo od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje.

Mikrotehna d.o.o. kao ovlašteno tijelo ispunjava opće uvjete propisane odredbom člana 8. stavka 2. Zakona o mjeriteljstvu i posebne uvjete propisane odredbama članaka 12.,13.,14.,15. i Dodataka 10. Uredbe o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje glede registrirane djelatnosti, izjava odgovorne osobe i osoblja, stručne osposobljenosti osoblja, propisanih etalona odnosno mjerne i ispitne opreme i pribora, prostorija i održavanje uvjeta za ispitivanje mjerila i propisane dokumentacije.

Mikrotehna d.o.o. ima sklopljen Ugovor s sestrinskom tvrtkom „ALBA“ d.o.o. ( akreditirani laboratorij ALBA) za umjeravanje mjerila mase i izdavanje umjernica ( certifikata o kalibraciji) po standardu SIS EN ISO/IEC 17025:2005 Slovenske akreditacije.

Područje i opseg ovlaštenja Mikrotehne d.o.o. - mjerila mase:

 • utezi razreda točnosti M2, M3 i srednjeg od 0,005 kg do 10 kg
 • neautomatske vage razreda točnosti (I)
 • neautomatske vage razreda točnosti (II)
  - s ispitnim podjeljkom I mg < e ≤ 100 mg do 2.500,00 g
  - s ispitnim podjeljkom I mg < e ≤ 100 mg do 2.500,00 g
 • neautomatske vage razreda točnosti (III) i (IIII) najvećeg mjerenja do 20.000 kg
  - za elektromehaničke vage s ispitnim podjeljkom e ≤ 10 kg
 • automatske vage najvećeg mjerenja do 20.000 kg
  - za elektromehaničke vage s ispitnim podjeljkom e≤10 kg
  - osim automatskih tračnih vaga
Pomakni se na vrh