Platformske vage

diSkala JBJ
                                  

Izvedba JBJP: obojeni čelik s mjernom pločom od INOXA
Izvedba JBJS: komplet INOX
Pokazivač: JIK-6CAB ili JIK-6CSB (INOX)
Broj pretvornika: 1
Dimenzije: 280 × 280 mm, 332 × 442 mm, 420 × 520 mm
Kapacitet / podjeljak:
30 kg / 10 g
60 kg / 20 g
30 kg / 10 g
60 kg / 20 g
60 kg / 20 g
150 kg / 50 g
300 kg / 100 g
Opcija: Dodatna ograda od inox lima za mjernu ploču platforme 420×520 mm

diSKALA M
                                  

Izvedba: komplet INOX
Pokazivač: JIK-6CSB (ABS opcija JIK-6CAB)
Broj pretvornika: 1
Oznaka/dimenzije:
M 30 / 30x30 cm
M 40 / 40x40 cm
M 4050 / 40×50 cm
Kapacitet / podjeljak*:
15 kg / 5 g
30 kg / 10 g
30 kg / 10 g
60 kg / 20 g
150 kg / 50 g
30 kg / 10 g
60 kg / 20 g
150 kg / 50 g

* Na zahtjev možemo isporučiti jednopodručne vage povećane preciznosti do 6000 podjeljaka i kapaciteta po izboru.

diSKALA JPF
                                  

Izvedba: obojeni čelik s mjernom pločom od INOXA
Pokazivač: JIK-6CAB (INOX opcija JIK-6CSB)
Broj pretvornika: 1
Dimenzije: 60 x 60 cm 80 x 80 cm
Kapacitet / podjeljak*:
60 kg / 20 g
150 kg / 50 g
300 kg / 100 g
150 kg / 50 g
300 kg / 100 g
600 kg / 200 g

* Na zahtjev možemo isporučiti jednopodručne vage povećane preciznosti do 6000 podjeljaka i kapaciteta po izboru.

diSKALA MA-40
                                  

Robustna izvedba: obojeni čelik s mj. pločom od inoxa AISI 304
Pokazivač: u ručki, crveni LED visine 15 mm
Broj pretvornika: 1
Dimenzije: mjerna površina 40×40 cm, visina min. 115 mm, maks. 130 mm
Kapacitet / podjeljak:
15 kg / 10 g; 30 kg / 10 g
60 kg / 20 g ; 150 kg / 50 g
Napajanje: ugrađeni akumulator 12V, 7Ah za 9 sati rada, priključak za vanjski izvor napona 12V= (12W), adapter napajanja za 220 V~
Masa vage: 20 kg
Ostalo: tipka za tariranje (100% kap), podesive noge, libela
Radna temperatura: -10 do 40 °C
Opcije:
pokazivač na stupu 53 cm (MA-40 C)
pokazivač vezan kabelom (MA-40 IS)
RS-232 komunikacija

Pomakni se na vrh