Naši proizvodi i usluge

Do sada smo isporučivali, servisirali, umjeravali i ovjeravali vage i utege u svim velikim hrvatskim kompanijama. Zahvaljujući daljnjem ukazanom povjerenju, to i dalje činimo jednako kvalitetno i s vrlo konkurentnim cijenama. Imamo 8 zaposlenih, radimo po cijeloj Hrvatskoj, te možemo hitno intervenirati na području grada Zagreba u roku od 2 sata, a drugdje u Hrvatskoj u roku od 24 sata.

PROFESIONALNE VAGE

Nudimo elektroničke i mehaničke vage široke namjene, vage za potrebe industrije kao i precizne i analitičke vage.

DIZAJNERSKE VAGE

Nudimo vam mogućnost narudžbe dizajnerskih osobnih vaga koje možete naručiti prema vašoj želji s posebnim porukama, slikama, bojama  ili crtežima.

OSOBNE VAGE

U ponudi imamo vrlo kvalitetne njemačke osobne vage tvrtke „Korona“ koje mogu biti i specijalno dizajnirane i personalizirane prema vašim potrebama i željama.

SERVIS VAGA - MJERILA MASE

Mikrotehna d.o.o. uslugu servisa vrši na svim vrstama vaga i za to posjeduje propisnu mjernu opremu, laboratorij i vlastita vozila

UMJERAVANJE I OVJERAVANJE

Tvrtka Mikrotehna d.o.o. ovlašteno je tijelo od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje.

TISKARA

Tiskara je opremljena strojevima i opremom za offset i digitalni tisak iz arka i grafičku doradu.

ODOBRENJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO

Mikrotehna d.o.o. kao ovlašteno tijelo ispunjava opće uvjete propisane odredbom člana 8. stavka 2. Zakona o mjeriteljstvu i posebne uvjete propisane odredbama članaka 12.,13.,14.,15. i Dodataka 10. Uredbe o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje.

Scroll to top